Verblister

Søĸ
Skriv ut
Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Arabisk
å ansette ansetter ansatte har ansatt يعين / يوظف
å anta antar antok har antatt يفترض/يعتبر / يقدر
å avbryte avbryter avbrøt har avbrutt يقاطع/ يوقف/ يلغي
å avholde avholder avholdt har avholdt يعزف عن / يمتنع / يهجر / يكف عن
å be ber ba/bad har bedt يطلب/ يصلي / يدعو/ يلتمس
å bestå av består av besto av/bestod av har bestått av يتكون من / ينقسم الي/ يتشكل من
å bistå bistår bisto/bistod har bistått ينجح
å bli blir ble har blitt يصبح/ يصير / يكون/ يمكث/ يبقي
å bosette seg bosetter seg bosatte seg har bosatt seg يقيم/ يسكن/ يستوطن/ يستعمر / ينزل بمكان
å brenne brenner brant har brent يحرق/ يشعل/ ينسخ اسطوانة
å bære bærer bar har båret يحمل
å dra drar dro/drog har dratt يذهب / يسحب / يغادر
å drikke drikker drakk har drukket يشرب
å drive driver drev/dreiv har drevet يمارس/ يتعاطي / يعمل / يفعل
å finne finner fant har funnet يجد / يعثر علي
å foregå foregår foregikk har foregått يحدث
å foreslå foreslår foreslo har foreslått يقترح
å foretrekke foretrekker foretrakk har foretrukket يفضل / يحبذ
å forlate forlater forlot har forlatt يغادر/ يترك / يهجر/ يتخلي عن
å forstå forstår forsto/forstod har forstått يفهم/ يدرك/ يستنتج
å forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet يختفي/ يتلاشي /يزول / يغيب/ يضمحل
å fortelle forteller fortalte har fortalt يخبر / يحكي/ يقص
å fortsette fortsetter fortsatte har fortsatt يستمر/ يكمل / يواصل
å fryse fryser frøs/frøys har frosset يجمد / يشل
å følge følger fulgte har fulgt يتابع/ يرافق/ يتعقب/ يلاحق
å få får fikk har fått يحرز/يحصل / يأخذ
å gi gir ga/gav har gitt يعطي /يمنح/ يقدم/ يعرض
å gjelde gjelder gjaldt har gjeldt يخص
å gjøre gjør gjorde har gjort يعمل/ يفعل / يبني
å gråte gråter gråt har grått يبكي/ يدمع / يزرف
å gå går gikk har gått يذهب/ يسير / يمشي/ يرحل
å ha har hadde har hatt يملك / يحوز/ يحصل / يمتلك
å henge henger hang har hengt يعلق
å hete heter hette har hett يدعي / يسمي
å hjelpe hjelper hjalp har hjulpet يساعد/ يعاون

Tolkeguiden 2020